(1-2)

Ako ťa formuje štúdium vysokej umeleckej školy/intermédií v dobe permakríz? V čom ti škola pomáha (aké soft/hard skills ťa učí), a v čom by mohla pre vás robiť viac? / Čo prinášaš do kolektívu, ktorého si súčasťou a čo pre teba v tomto procese znamená odvaha a vytrvalosť?

Celestína

Ja napríklad neviem, čo je to permakríza. Hovorila som si, že si to vygooglim predtým, ako sa stretneme...

Samuel

Chápem to ako ekologickú krízu.  Vychádzam z toho, že permakultúra sú záhrady, kde pestuješ tak, že to nemáš v tých klasických riadkoch, ale rastie to celé cez seba.

Kristián

Aha, takto si to pochopil? Ja som si to tiež hneď spojil s niečím ekologickým, ale mal som pocit, že to je od slova globálne, permanentné, nekončiace…

Celestína

Takže teoreticky sú to krízy, ktoré rastú nekontrolovateľne cez seba a dejú sa v jednom čase na rôznych miestach?

Samuel

Podľa tejto definície je „permakríza predzvesťou skutočnej krízy... Britský slovník zvolil za slovo roka 2022 slovo permakríza. Permakríza označuje dlhšie obdobie nestability a neistoty. Je to jedno z viacerých slov, ktoré Collins vyzdvihuje v súvislosti s prebiehajúcimi krízami, vrátane politickej nestability, vojny na Ukrajine, zmeny klímy a rastúcich životných nákladov. Podľa môjho názoru to ešte nie je kríza, ale skôr príprava na udalosti, ktoré prídu. Skutočná kríza je síce ešte niekoľko rokov pred nami, ale pád do nej sa už začal.“ Ok, tak je to vlastne predkríza.

Kristián

Čiže máme povedať, či vidíme zmysel v štúdiu a tvorení niečoho, keď sa toto všetko deje okolo nás. ?

Samuel

Napríklad.

Celestína

Ja si to možno ani neuvedomujem, že študujem v dobe predkrízy, a tým pádom som nad tým ani nikdy neuvažovala. Pre mňa je to normálna každodennosť, v ktorej nejakým spôsobom existujem a tým pádom v tom nevidím nič špeciálne, alebo zvláštne. Minimálne sa mi ale páči, že minulý rok, keď začala vojna na Ukrajine, nás škola a samotná katedra podržala. Rozprávali sa s nami o našich pocitoch, myšlienkach, názoroch a vtedy ma to dosť upokojilo. A mám pocit, že stretávanie sa a bytie spolu má veľký, veľký zmysel.

Samuel

Prirodzene sme sa v tom ocitli a my tú dobu ani nevnímame ako skok v histórii. Aspoň ja teda nie. V spojitosti s vojnou na Ukrajine bola pre mňa super tá vlna solidarity, ktorá sa zdvihla. A práve my z výtvarného alebo umeleckého sveta máme cit tieto veci reflektovať, alebo by nás to malo minimálne zaujímať. A ja som to napríklad na škole zažil, že sa o tom začalo hovoriť, a vlastne sa to ani nedalo inak, kvôli všetkým tým emóciám, ktoré s tým boli spojené. To ma v príjemnom slova zmysle prekvapilo. Na chvíľu sa všetko zmenilo a zastavilo. Ja si ale uvedomujem, v akom úsedku dejín žijeme. Zamýšľam sa nad tým a neviem to od seba oddeliť. Či už sa bavíme o politike alebo umení, je to vlastne veľmi silné a často sa stretávam s ľudmi, ktorí majú klimatickú depresiu. Neplánujú si rodiny, lebo deti nechcú privádzať do sveta, ktorý takýmto spôsobom upadá. Je to akýsi whistleblowing toho, že to tu ide do sračiek.

Kristián

Gro tej otázky asi je, či nás v tom, ako sa na tento problém pozeráme, nejako formovala aj škola.

Samuel

To hej, keď si ekonóm, asi sa na to pozeráš inak…

Samuel, Kristián: (smiech)

Celestína

Prostredie ťa vždy formuje a myslím, si my sa nachádzame v akceptujúcom a inkluzívnom kolektíve a práve naša vysoká škola tvorí bublinu, v ktorej sa väčšmi akceptuje inakosť, scitlivujú sa postoje a prijímajú sa rôznorodejšie emócie. Myslím si, je to hniezdo ochrany, útočisko. Pri odchode zo školy po dlhšom čase som sa zrazu cítila úplne zvláštne. Všetko bolo zrazu drsné, drapľavé. Je to možno až príliš hýčkavé prostredie. Stretávať sa dennodenne s nejakou otvorenosťou je skvelé, ale neviem sa  rozhodnúť, či je to iba dobré. Možno by sme sa mohli viac konfrontovať s hrubosťou reálneho sveta.

Kristián

Naša vysoká škola nám dovoľuje riešiť si svoje osobné témy v akademickej bubline. Ale koho to bude zaujímať mimo nej? Nuž, škola ti poskytuje safe space, a to je veľmi fajn. Aj to, že sme v komunite, kde zdieľame zväčša príbuzný názor na ekologické, politické, alebo sociálne problémy. Ale čo bude, keď vykročíme von,  kde už nie sú naši pedagógovia ani spolužiaci...

Celestína

Nie sú tam naše siete.

Samuel

Ja to vôbec takto nepociťujem. Ja mám pocit, že všetko je tak, ako to v mojom živote má byť. Že je to všetko prepojené. Možno je moja bublina dokonalá, nie?

Samuel Celestína Kristián: *smiech*

Samuel

Aj moji kamaráti a rodičia sú moja bublina. Škola je predsa iba jedna zo sietí… Celest, a keď organizuješ podujatia… aj vtedy máš pocit, že ťa svet ohlodáva? Keď treba riešiť termíny a stres? Myslíš, že ťa na to mohla škola lepšie pripraviť?

Celestína

Mám pocit, že škola na to nemala veľký vplyv. To ohlodávanie sa nedeje na eventoch, ale skôr keď z bubliny vykročím úplne…  Napríklad, keď som bola v Holandsku. Snaha aklimatizovať sa mi vzala päť rokov života. Vybavovanie si papierov a povolení. Zrazu to nie je iba zušľachťovanie mysle a umeleckej praxe. Zrazu je to všetko okolo a teraz to na teba padá. Ty sa len uhýbaš balvanom.

Kristián

Myslíš, že ti škola v tomto organizačnom skille pomohla, alebo si samouk? Ja mám pocit, že čím viac ma vysoká formuje a dáva mi skills, stále viac ňou pohŕdam. Som samostatnejší a tá škola ma zrazu oberá…

Celestína

(smiech) o čas.

Ja to beriem skôr ako partnerský vzťah. Niečo ti vezme, niečo ti dá… Napríklad predmet s Majou Štefančíkovou, kde sme sa venovali produkčnej príprave a práci v teréne, bol skvelý. Ukázala nám všetky zákutia podávania grantov, samé praktické veci.

Samuel

Ja som sa veci ako dodržiavanie deadlinov či písanie tlačových správ,  naučil od starších z brandže… a keď niečo potrebujem, viem za kým ísť. Presne v tomto má škola potenciál. Ak ťa niečo konkrétne nenaučia, nasmerujú ťa na správnu osobu. Otázka je, či to stačí… pre mňa áno. Skillsharing vo svete umenia je super.

Celestína

Je XY vecí, ktoré by sme bez našej školy nemali. Nikdy by som napríklad nešla na JAMU. Nevedela by som ani festivale o Fotograf v Prahe, a ani to, že je tam možnosť stáže. Ale vďaka tomu, že nám to škola dala do pozornosti, som sa prihlásila a nakoniec ma prijali. Spoznala som tam ľudí, s ktorými dodnes spolupracujem. Takže nám škola dala minimálne tieto kontakty, vzťahy, siete…

Kristián

Keď sa pozriem na seba, ako som premýšľal pred výškou a teraz, vidím enormný posun.

Samuel

Som otvorenejší a o veciach  dlhšie premýšľam.

Kristián

A čo dodať k tej časti, čo by mala pre nás škola robiť viac?  Akože – som biely heterosexuálny chlapec… Čo mne môže vadiť? Ja som spokojný… Keby som mal vytknúť jednu vec… tak na obhajobách sa mi niektoré spätné väzby zdajú zbytočné… často sú také odveci, že ma tá otázka urazí.

Samuel

Akoby ťa nikto nepočúval, že?

Kristián

Keď som robil posledný objekt s nohavicami, tak sa ma pedagóg opýtal, či takto vešiam na sušiak nohavice, lebo on ich vešia naopak.

Samuel

Možno tam ten konkrétny pedagóg sledoval niečo, čo my nevidíme?

Celestína

Ja si myslím, že to bolo skôr mierené na autenticitu. Či si to náhodou neurobil iba pre efekt...

Kristián

Mne tá otázka prišla zbytočná...

Samuel

Vo výtvarnom umení je strašne dôležité, či zavesíš objekt smerom tak, ale onak… Mňa sa napríklad na obhajobe nikto nič nepýtal. Začal som to považovať za dôkaz toho, že robím niečo, čo nevyvoláva otázky. Rozmýšľam, či je vlastne správne, aby sa niekto nútil do toho, aby sa ma niečo spýtal? Asi som len spravil niečo, čo ľudí nezaujíma...

Celestína

Ak by sme sa mali postaviť pred svoju vec, bez toho, že by sme ju mohli obhájiť a niečo k nej povedať… a pedagogický zbor by ti mal klásť otázky, pričom sa nič neopýtajú, tak vtedy by to mohlo v tebe vyvolať tento pocit...

Samuel

Áno..

Celestína

Lenže ty máš možnosť to vysvetliť.

Celestína

Treba prinášať energiu, nápady, počúvať sa navzájom, proste byť spolu, komunikovať, tvoriť dialóg, pýtať sa otázky. To je to, čo by každý z nás mal vnášať do kolektívu a vyžadovať naspäť… A vytrvalosťou a odvahou je pýtať sa nepohodlné otázky. Tvoriť a zlyhať, zlyhať znova a zlyhať lepšie. To je ten tvorivý proces.

Samuel

V tom procese je však empatia dôležitá. Empatie nie je nikdy dosť… Vždy keď niekoho kritizuješ, potrebuješ zapnúť kontrolku, či tomu človeku už neubližuješ… Je dôležité vedieť, kde je hranica. A ten, kto je krizizovaný, by zas mal chápať že ty máš s ním ten najlepší zámer, a že mu vlastne chceš dobre. A že ho nechceš dojebať, ale…

Celestína

…chceš aby sa posúval*a…

Samuel

… ale mať takúto empatiu je strašne vyčerpávajúce…

Kristián

Je dôležité vnímať ostatných, byť prítomný a sledovať, kto a ako reaguje na tvoje slová

Samuel

…nekonečná empatia…

Kristián, Samuel, Celestína: (smiech)

Celestína

...A láskavosť...taká tá dávidovská láskavosť. Byť láskavý, ale kriticky, alebo kľudne veselo, hravo...

Samuel

U nás v ateliéri to funguje. Ja sa z toho stále teším. Také množstvo empatie…

Kristián

Na našej výške máme výhodu, že sme kamaráti s pedagógmi. Poznám ľudí, ktorí sú na výške, ale cítia sa stále ako na strednej...

(3)

Ako vysvetľujete, čo študujete, nezainteresovaným ľuďom? Napríklad rodičom?

Celestína

Snažím sa to vždy vysvetliť tak, že tvoríme naprieč rôznymi disciplínami, naprieč rôznymi médiami a máme prístup k rôznym formám vyjadrenia – či už je to text, pohyb, zvuk, objekt, inštalácia…  A, že toto je to, čo má len duševnú funkciu – obohatiť ťa, dať ti nový podnet, prizvať ťa k premýšľaniu. Hovorievam, že  intermedialita okolo nás prebieha stále. Vždy sa ako ľudia snažíme uchopiť problém, vec, alebo moment z rôznych uhlov.

Samuel

Ľudia sa ma často pýtajú, čo vlastne študujem. Vysvetľujem to tak, že rozmýšľam medzi médiami. A vlastne, čo sú médiá? Existuje myšlienka, ktorá je nejako definovaná, a my sa ju snažíme nejako vyjadriť. Je úplne jedno, aké médium sa na to použije, ak je výsledok dôsledkom bádania a intermédiá chápem ako konceptuálne umenie. Neskôr som zachytil, vlastne aj vďaka tomuto ateliéru, postkonceptuálne tendencie. Tým zatiaľ rozumiem tak, že tieto rôzne médiá sú akýsi jazyk alebo nástroj, vďaka ktorému sa vo výtvarnom diele idey zdeľujú priamo Alebo sa myšlienka vyjadruje už v postupe tvorby diela. To je pre mňa jeden z postkonceptuálnych princípov, ktoré vnímam aj vďaka tomuto ateliéru… Médiá sú nakoniec nástrojmi na komunikáciu medzi skupinami, nie len na tvorbu samostatných diel alebo fyzických artefaktov...

Kristián

Vždy, keď poviem, že študujem intermédiá, tak si ľudia myslia, že ide o niečo s novinami, rádiom alebo telkou. Potom používam takú frázu, že sa venujem žánru umenia, ktorý pracuje s inými podžánrami a kombinuje ich na vyjadrenie nového konceptu. Poviem aj príklad, že chcem vyjadriť nejakú myšlienku a skombinujem to inštaláciou, ktorá je zo sôch, ale v pozadí znie aj hudobný doprovod alebo video. Vtedy je na svete dilema. Je to audiovizuálne? Je to vlastne videoinštalácia? Čo je to?