ateliér vvv

Ateliér vvv (vizuálne-verbálne-verejné) založili v roku 2018 umelec a pedagóg Martin Piaček a grafický dizajnér a umelec Dávid Koronczi na Katedre Intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Dnes v jeho vedení pôsobí aj umelkyňa Petra Nela Pučeková, na pozícii projektovej koordinátorky. Ateliér vvv vytvára inkluzívne a podnetné prostredie, v ktorom umenie chápeme ako jazyk, komentár a snahu o príspevok k individuálnemu aj komunitnému utváraniu sveta. Umenie vnímame ako užitočnú a dôležitú súčasť života, neustále si však pripomíname aj jeho podmanivosť, potenciál ohúriť a takisto jeho formálne odlišnosti od ostatných humanitných vied či kreatívnych praxí. Slovo „verejné“ v názve ateliéru odkazuje na orientáciu na prax, ktorá v sebe nesie solidaritu s inými, ľudskými aj neľudskými, organickými aj anorganickými aktérmi planetárnych procesov a vízie lepšie organizovaných budúcností.

INSTAGRAM