Keď to nájdeš, dáme ti vedieť

Zostavili:
Dávid Koronczi a Petra Nela Pučeková

Autori*ky textov:
Dávid Koronczi, Martin Piaček, Petra Nela Pučeková

Zoltán Baráth, Samuel Dzurek, Greta Grega, Maty Grznár, Samuel Hošek, Alexandra Kunert, Dajana Marcinková, Celestína Minichová, Kristián Šmelko, Ema Šútovcová, Eva Takácsová, Terézia Tomková,

Dávid Koronczi, Paula Malinowska, Lýdia Ondrušová, Petra Nela Pučeková, Jelisaveta Rapaić, Imrich Veber

Dávid Koronczi, Martin Piaček, Petra Nela Pučeková, Eva Hesse, Sol LeWitt

Jazyková úprava:
Tímea Beck

Grafický dizajn:
Lukáš Karaba

Web development:
Gábor Jénei

Fotografie:
Archív Ateliéru vvv

Web Keď to nájdeš, je sériou rozhovorov medzi študentmi*kami, absolventmi*kami a vedením intermediálneho – medzižánrového Ateliéru vvv. Ide o kolektívny, no napriek tomu veľmi zúžený pohľad na štúdium a prácu Katedry intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Počas posledných semestrov sme sa zamerali na úvahy o možnostiach, podmienkach a hraniciach umeleckého vzdelávania, preto túto publikáciu chápeme ako extenziu našej vnútroateliérovej debaty. Ako rozšírenie poľa práce a bytia nášho kolektívneho tela.

Chceli by sme touto čítankou prispieť k debatám o udržateľnosti a význame umeleckého vzdelávania v časoch permakríz a informačného zaťaženia, ktoré sprevádzajú naše kolektívne prežívanie posledných rokov.

Na ploche štyroch zväzkov sa odohrá viacero podnetných názorových výmen. Prvý zväzok je informačný, obsahuje prierez aktivitami Ateliéru vvv od jeho založenia v auguste 2018 až po súčasnosť a obrazovú prílohu. Druhý zväzok je skrátenou verziou rozhovorov našich aktuálnych študentov a študentiek, ktoré viedli medzi sebou v menších skupinách. Zhovárali sa voľne, ale s rámcovaním na témy, ktoré sme si vopred zadefinovali. Tretí zväzok je rozhovor s niektorými našimi absolventkami a absolventom, v ktorom sa pýtame na spôsoby udržateľného prežívania a tvorby po skončení umeleckých štúdií. Štvrtý zväzok je naše voľné rozprávanie s Martinom Piačekom, ktorý vznik ateliéru v lete 2018 inicioval. Súčasťou posledného zväzku je aj slovenský preklad dojemných listov, ktoré si medzi sebou vymenili Eva Hesse a Sol LeWitt na jar roku 1965. Ich hlavným motívom je prekonávanie pochybností o vlastnej práci, a zdôraznenie významu odvahy a vytrvalosti v tomto procese, preto veríme, že sú pre túto publikáciu relevantné.

Zázračný talent je vo svojej podstate prispôsobivosť a vytrvalá, konštruktívna posadnutosť. Bez vytrvalosti zostáva nadšenie okamihu. To, čo zostáva bez prispôsobivosti, môže skĺznuť do ničivého fanatizmu. Bez konštruktívnej posadnutosti nie je vôbec nič.*

Marec 2023

Dávid Koronczi a Petra Nela Pučeková

 

*BUTLER, Octavia E. . 1993. Parable of the Sower.
New York: Open Road Media